ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ประกาศ! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 4/2564 (ออนไลน์) วันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

 

 

สภากายภาพบำบัด ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 4/2564 (ออนไลน์) โดยมีรายละเอียดแนบท้ายตามประกาศดังนี้

1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ วิชา 01, วิชา 02 และวิชา 03

2. ไฟล์รายละเอียด URL และ Zoom link เข้าห้องสอบ

3. ประกาศรายชื่อผู้ขอเลื่อนสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 4/2564

 

 
  File Attach

1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ฯครั้งที่4-2564(ออนไลน์)วันที่20-21พย2564.pdf
1ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ฯ_วิชา01_วิชา02_วิชา03_ครั้งที่4-2564(20-21พย2564).pdf
2ไฟล์ URL และ Zoom link เข้าห้องสอบ วันที่ 20-21 พย 64.pdf
3ประกาศรายชื่อผู้ขอเลื่อนสอบความรู้ฯครั้งที่4-2564(20-21พย64).pdf
โพสโดย Thanaporn วันที่ 2021-11-17 17:21:24    เปิดดู 2251 ครั้ง