สภากายภาพบำบัด


กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด
   ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ประกาศ! รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าซ้อมทดสอบระบบออนไลน์ สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 4/2564 (ออนไลน์) วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564

ผู้ที่มีรายชื่อเข้าซ้อมทดสอบระบบออนไลน์ 'ทุกท่าน' ต้องเข้าซ้อมเพื่อทดสอบระบบการสอบออนไลน์ โดยเข้าร่วมห้อง Zoom ของตนตาม Link ที่ปรากฎในไฟล์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าซ้อมทดสอบระบบออนไลน์ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. หากท่านไม่เข้าซ้อมทดสอบระบบออนไลน์ ท่านจะไม่มีสิทธิ์สอบจริงในวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2564  File Attach

1ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าซ้อมทดสอบระบบออนไลน์วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564.pdf
2ไฟล์รายละเอียด URL และ Zoom meeting.pdf
โพสโดย Thanaporn วันที่ 2021-11-10 22:03:43    เปิดดู 2131 ครั้ง