ข่าวประชาสัมพันธ์

สภากายภาพบำบัด รับสมัคร ทีมผู้วิจัยสำหรับพัฒนาโครงร่างการวิจัยหัวข้อ รูปแบบการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาบริการกายภาพบำบัด

สภากายภาพบำบัด รับสมัคร ทีมผู้วิจัยสำหรับพัฒนาโครงร่างการวิจัยหัวข้อ 
'รูปแบบการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาบริการกายภาพบำบัด'

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาโครงร่างการวิจัย สำหรับเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากองค์กรภายนอก

คำถามการวิจัย ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
- มุมมองของผู้รับบริการ
- รูปแบบเทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบัน
- เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละกลุ่ม

การสนับสนุนจากสภากายภาพบำบัด
- เงินสนับสนุนสำหรับการพัฒนาโครงร่างงานวิจัย ไม่เกิน 15,000 บาท
- การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ

กำหนดการยื่นแนวคิดในการจัดทำโครงร่างงานวิจัย ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2564
ทาง E-mail : [email protected]
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ผศ.พรพิมล จันทรวิโรจน์ โทร 081 754 3190

แนวทางการเขียนเอกสารแนวคิดในการจัดทำโครงร่างงานวิจัย สามารถศึกษาได้ที่

Cinque Terre


  File Attach

โพสโดย admin วันที่ 2021-11-08 10:09:35    เปิดดู 177 ครั้ง