ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ประกาศ! การรับสมัครและการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 4/2564 แบบออนไลน์ (14-28 ตุลาคม 2564)

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre


  File Attach

1ประกาศรับสมัครสอบความรู้ฯครั้งที่ 4_2564แบบออนไลน์(14-28ตค64).pdf
2ใบรับรองแพทย์เพื่อเป็นสมาชิกตามแบบที่สภากำหนด.pdf
3ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบความรู้ด้วยวิธีการออนไลน์(ฉบับที่2)พ.ศ.2564.pdf
4แนวทางปฏิบัติในการสอบความรู้ด้วยวิธีการออนไลน์ของสภากายภาพบำบัด-new.pdf
โพสโดย Thanaporn วันที่ 2021-10-14 10:07:49    เปิดดู 3569 ครั้ง