ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

สภากายภาพบำบัดขอเชิญร่วมประชุม Zoom meeting หัวข้อ Long Covid-19 Syndrome Rehabilitation: New Battle Field for Physical Therapy

       สภากายภาพบำบัดขอเชิญร่วมประชุม Zoom meeting หัวข้อ  Long Covid-19 Syndrome Rehabilitation: New Battle Field for Physical Therapy เพื่อให้นักกายภาพบำบัดมีความพร้อมในการดูแลรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคโควิด 19
Series 1: วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 10.00-12.30 น. 
Series 2:  วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 14.30-17.30 น. 
Series 3 :  (รอแจ้งกำหนดวัน) 

ดูรายละเอียดเอกสารโครงการที่ LINK  
 

ลงทะเบียน Series 2  

ลงทะเบียน Series 3 (ยังไม่เปิดให้ลงทะเบียน) 

Cinque Terre

Cinque Terre


  File Attach

งานประชุม Post-Covid สภา_250921_FINAL.pdf
โพสโดย admin วันที่ 2021-09-26 09:43:57    เปิดดู 630 ครั้ง