ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ประกาศ! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 2/2564 (ออนไลน์) ฉบับใหม่ วันที่ 18 – 19 กันยายน พ.ศ. 2564


  File Attach

1ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ฯครั้งที่2-2564(ออนไลน์)ฉบับใหม่วันที่18-19กย2564.pdf
1ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิชา01 วิชากฎหมาย จรรยาบรรณ บริหารงาน(18-19กย64).pdf
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิชา02 วิชาเทคนิคและวิธีการทางกายภาพบำบัด(18-19กย64).pdf
3ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิชา03 วิชากายภาพบำบัดในโรคและภาวะต่างๆ(18-19กย64).pdf
4Link Zoom meeting ใช้วันสอบ 18-19 กันยายน 2564.pdf
5URL ใช้วันสอบ18-19กันยายน2564.pdf
6ประกาศรายชื่อผู้ขอเลื่อนสอบความรู้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดครั้งที่2-2564.pdf
โพสโดย Thanaporn วันที่ 2021-09-16 16:08:57    เปิดดู 3997 ครั้ง