สภากายภาพบำบัด


กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด
   ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ประกาศ! การเตรียมการและข้อปฏิบัติสำหรับผู้เขาสอบความรู้วิชาชีพกายภาพบำบัดครั้งที่2/2564แบบออนไลน์(18-19กันยายน2564)

Cinque Terre


  File Attach

การเตรียมการและข้อปฏิบัติผู้สอบความรู้วิชาชีพกายภาพบำบัดครั้งที่2-2564แบบออนไลน์-.pdf
โพสโดย Thanaporn วันที่ 2021-09-15 13:48:47    เปิดดู 1240 ครั้ง