สภากายภาพบำบัด


กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด
  

เอกสารสำหรับผู้เข้าสอบทุกท่านที่ต้องยื่นหน้าห้องสอบ ครั้งที่ 2-2564

Cinque Terre


  File Attach

FAQเกี่ยวกับการสมัครสอบความรู้วิชาชีพกายภาพบำบัดครั้งที่2_2564(30มิย64).pdf
คำสั่งศูนย์บริการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019.PDF
3หนังสือรับรองการกักตัวและแบบประเมินความเสี่ยง.pdf
new-เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าห้องสอบ-มศว.(องครักษ์) 2กค64.pdf
new-เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าห้องสอบ ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 กค 64 (1).pdf
new-เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าห้องสอบ ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 กค 64 (2).pdf
new-เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าห้องสอบ ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยนเรศวร 4 กค 64 (3).pdf
โพสโดย admin วันที่ 2021-06-27 23:19:54    เปิดดู 1858 ครั้ง