ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ! ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติฯ และขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมฯ

      เนื่องด้วยมูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ (ศสช) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติฯ และขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมฯ ในวันที่ 19,26 เมษายน 2564 และ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. ถึง 15.30 น. webinar series และ virtual conference ผ่าน zoom webinar (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)


  File Attach

รับ552 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติฯและขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมฯ.pdf
โพสโดย admin วันที่ 2021-04-05 16:00:19    เปิดดู 350 ครั้ง