ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ! ด้วยสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญหรือข้าราชการตามกฎหมายอื่นมารับราชการสังกัดสำนักงานประกันสังคม จำนวน 8 อัตรา

เนื่องด้วยสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญหรือข้าราชการตามกฎหมายอื่นมารับราชการสังกัดสำนักงานประกันสังคม จำนวน 8 อัตรา จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและบคุลากรในสังกัดทราบด้วย 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)


  File Attach

รับ304 ด้วยสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการฯ.pdf
โพสโดย admin วันที่ 2021-03-04 17:47:20    เปิดดู 251 ครั้ง