ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรมงานวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ ปี2564

ภาพกิจกรรมงานวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ 20 มกราคม 2564 จากเครือข่ายกายภาพบำบัดทั่วประเทศ


  File Attach

BBAE7D92-ED94-491D-BD29-A72B291264E9.jpeg
C2833D68-F4A0-4DD9-A690-169DAC13C28A.jpeg
711C4099-4AFB-49A0-93E9-52FDF824CAF7.png
3CD4B777-2D76-494E-8CFC-19681210F636.jpeg
1C9A84FF-64AB-4A22-945B-DE78F338A610.jpeg
04A5CE8E-7D0C-420D-B9A4-30E4F6F5D9CA.jpeg
BA6D4697-3F9F-44A6-8FFA-026BABF3B488.jpeg
BF32BB80-11CE-4B67-A706-C01511CE8E67.jpeg
AEA4A42D-9A3E-4C74-B0F8-C9ABD37E7383.jpeg
27C8AF2B-1917-4017-BE05-86ADBBF08BF3.jpeg
F79E3309-D83B-4DBF-A9C1-F1FDAB5A55C1.jpeg
99A9EE4F-1D1B-432F-A6CD-C3656DE0E0E1.jpeg
8FE84843-54F4-44AD-A5BA-695E7A2C0E80.jpeg
8256D2D1-1873-4AEC-92B3-95BF7542CDB6.jpeg
847F2AA0-E8A6-4DBD-B800-7CF11EAAB0FD.jpeg
941EF27C-1802-440B-AA81-52DD2DE6BB91.jpeg
42C39802-C480-417A-862B-47ED7995307A.jpeg
131D81FC-9779-4404-974F-7394030BE735.jpeg
A424DBBA-EB08-4DC2-8272-9D2146C0D27B.jpeg
06BC08C0-CCD4-479A-810F-9CC94542C74C.jpeg
70CB3349-20BD-4F56-B06D-F4A3DDEA5C0C.jpeg
D7D4AAC9-AA80-4D8C-9731-595BBEFF0341.jpeg
3CD9069E-B8CE-420D-93F6-4BA6F87808F9.jpeg
B4AAC660-7BC5-4FD5-93E5-FCBBA89DFBB4.jpeg
9A895D52-E5AE-40C8-972D-358EE5E3B4F2.jpeg
C9EC1EFE-4D11-409E-97CA-EE68DC53ABC7.jpeg
7E57A860-7042-473F-A3D7-BF3315D5B1DA.jpeg
85C5EE44-FDEF-4D7B-A80B-57B1757C567E.jpeg
C473F1DC-DF94-4248-8665-E13CA0CC12D9.jpeg
80035412-5E47-4F12-89B3-3C2866202008.jpeg
500033B6-6D2A-4E3A-A182-0E074AC2DD11.jpeg
51D7AC8F-75B2-4428-B055-22438544C6AD.jpeg
AB954266-9EA3-4752-9181-2B77B661A9C2.jpeg
0475B677-4223-4902-A627-32151F8700BC.jpeg
235634EA-8FE9-464E-ACD5-7D2F07F9A6E9.jpeg
384314F2-4641-4EFB-9BA1-E0C991E04032.jpeg
54064C40-0223-4224-8E65-AAD808CF4CE1.jpeg
E6683FB5-F1D4-4779-86FB-8321EECA148C.jpeg
07FA74DD-741F-4BFF-92C9-15DB66B2BB0B.gif
8BA39882-48AA-4080-A33A-8E907D2BC51C.jpeg
C489F95D-EA51-455B-B873-2ECE36D15D61.jpeg
2E6AFEA9-22C5-4542-88B6-E0BB7C1B769B.jpeg
CFBBE3E9-DC5A-4B35-B509-6AEB0B123BCD.jpeg
8F821DED-D09E-4274-AEA2-B71007653D52.jpeg
773DB952-30AC-4FA5-80B8-C08215BD453D.jpeg
AFC17267-84C4-4B3E-B244-EABC0383A1E8.jpeg
4461FB54-4795-41B4-B44D-B75F4BF60DE5.jpeg
BC1CDEE2-336B-4F8D-B90A-C5B407BAE0F8.jpeg
C272E039-B94B-42A7-9D78-00F0B48CA505.jpeg
AE30C9C9-37F1-4AB7-84E8-966B1A9E72C9.jpeg
6944380D-5ECC-4B8B-B328-62D3591FF093.jpeg
E479318C-37AA-4760-B0B0-FEBEC3BB67B1.jpeg
2AE83208-EFDD-4357-8EA9-1B2DAD1D114D.jpeg
49482DCB-C648-49C4-B792-E19F97273BEA.jpeg
C3143EED-239F-4FD0-A3B6-8A7E865E9D6C.jpeg
2C11FC24-33EF-48DA-91CA-A3B317024773.jpeg
4BD0024E-26BE-4410-BD38-3C991CBBB597.jpeg
8768C291-C862-44D3-8A47-B9582DC52EE3.jpeg
C3E7EC39-336B-4874-BC52-7D544752F5F9.jpeg
CC05609C-4CF3-4771-B2DA-985FFCB9010B.jpeg
B529C4EE-7477-42AC-B8A0-09918E39A349.jpeg
F6D9C401-3AD6-4A06-A74E-257154E48624.jpeg
8E571E16-EC5A-4C0E-9E4F-35FD4ED0340F.jpeg
DCA222CB-8180-4E07-A56C-D3952F0A796E.jpeg
5AB281DD-A744-4437-BA77-F4F6064D7757.jpeg
D50D312D-A83D-4261-867B-9340D1B4EA50.jpeg
900567A5-1CE4-49E7-B289-8323354A1AA4.jpeg
E5937B15-352E-4FD2-A646-8DEF340817F2.jpeg
00B7C179-748E-4976-8D3F-17039E0CE9C0.jpeg
0238F06C-9B69-4E9B-99FD-45F504FAC31A.jpeg
87FDDD5F-7F11-4AF9-89F9-B61A08D0B7CA.jpeg
2861698F-331F-4AA6-9387-0F5AAE29F630.jpeg
CD6E9C16-9A21-4B53-9D05-534D9BDE36D4.jpeg
B3504F71-E616-496B-9456-C0BF19D6C3A6.jpeg
7C4F559E-D2EE-4AC3-981E-0116B6CC4D23.jpeg
F949BB6E-E487-4B9E-9AD6-51775142F0EB.jpeg
A9B2D3AA-7AD5-4926-8E44-F0BE47A7BAFF.jpeg
40AC43D1-46BB-45C8-A3AA-E4BAA0CA3A87.jpeg
58C60FB0-2939-4663-8AD3-651971CA09F4.jpeg
B3714DCE-74E6-41FD-A5D5-C1CFA10A4FCB.jpeg
โพสโดย sirirat วันที่ 2021-02-01 20:52:52    เปิดดู 227 ครั้ง