ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ! ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสำรวจการปฏิบัติตัวของประชาชนต่อมาตรการ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

       ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แพร่ระบาดไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยได้รับผลกระทบเช่นกัน ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ จึงจัดทำโครงการสำรวจการปฏิบัติตัวของประชาชนต่อมาตรการ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ในประชาชนคนไทย โดยเป็นการสำรวจแบบออนไลน์ ตลอดเดือนเมษายน 2563 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)


  File Attach

รับ786 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสำรวจการปฏิบัติตัวของประชาชน.pdf
โพสโดย admin วันที่ 2020-04-27 20:39:43    เปิดดู 626 ครั้ง