ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ! ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น 'หมอชนะ' เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19

       ด้วยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น 'หมอชนะ' เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)


  File Attach

รับ785 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่นหมอชนะ.pdf
โพสโดย admin วันที่ 2020-04-27 20:38:36    เปิดดู 581 ครั้ง