ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรระยะสั้น (4 เดือน) สาขาวิชากายภาพบำบัดชุมชน รุ่นที่ 4

            

          ตามที่ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดจัดโครงการ รอบรมหลักสูตรระยะสั้น (4 เดือน) สาขาวิชากายภาพบำบัดชุมชน รุ่นที่ 4 ในช่วงระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม 2563 จนถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2563   ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา 


          โดยหลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนทักษะสำหรับนักกายภาพบำบัดที่ปฏิบัติงานในชุมชน ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข หลักสูตรได้รับรองหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง จากศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด สำหรับจำนวนคะแนนยังอยู่ระหว่างการพิจารณาจากสภาฯ


          ผู้สนใจ สามารถสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Website: http://www.pt.mahidol.ac.th/conference/community  หรือคุณพรรัตน์ ผ่องเคหา โทร. 02-441-5450 ต่อ 20216 อีเมล์ : [email protected]

 


  File Attach

community.jpg
โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 4 เดือน รุ่นที.docx
ใบสมัครอบรมหลักสูตรระยะสั้น (4 เดือน) สาขาว.doc
หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการและโครงการ.pdf
โพสโดย busaba วันที่ 2020-04-03 15:49:31    เปิดดู 4987 ครั้ง