สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
   ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ประกาศ ! การตรวจสอบสถานะ สมัครสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนกายภาพบําบัด ครั้งที่ 1/2558

ตามที่ได้มีผู้สมัครสอบออนไลน์ได้สมัครในโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนั้น
มีผู้สมัครเป็นจำนวนมากที่ยังไม่ส่งเอกสารสม้ครสอบแบบ สกภ.9
พร้อมหลักฐานอื่นมายังสภาฯ จึง
ประกาศแจ้งผู้สม้ครสอบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว
ให้รีบจัดส่งเอกสารสม้ครสอบมาที่สภาฯ โดยด่วน!
 เนื่องจาก
กำหนดประกาศ!ผู้มีสิทธิสอบและเลขที่นั่งสอบในวันที่ 16 กพ. 2558
ผู้สมัคร สามารถ ตรวจสอบสถานะการจัดส่งเอกสาร
โดยกรอกเฉพาะนามสกุลของผู้สมัครลงในโปรแกรม

จะแสดงผลดังรูป 
ข้างล่างนี้

       ความหมายของ 3 สถานะ ดังนี้ 
  1. ครบ แสดงว่า ส่งเอกสารครบถ้วน
  2. รอ แสดงว่า ยังไม่จัดส่งเอกสาร
  3. ไม่ครบ แสดงว่า ส่งเอกสารมาไม่ครบถ้วน
    เช่น 
     ขาดหนังสือรับรองอนุมัติการจบตัวจริง


  File Attach

โพสโดย admin วันที่ 2015-02-05 00:00:00    เปิดดู 2785 ครั้ง