สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
   ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ประกาศ ! การรับสมัครและการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ครั้งที่ 1/2558


  File Attach

ประกาศรับสมัครสอบความรู้ฯครั้งที่2-58.pdf
แบบสกภ๑.doc
แบบสกภ๙.doc
ใบรับรองแพทย์เพื่อเป็นสมาชิก.doc
โพสโดย Admin วันที่ 2014-12-19 00:00:00    เปิดดู 3717 ครั้ง