สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
   ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ประกาศ ! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาติเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 3/2557


  File Attach

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ฯครั้งที่3-57.pdf
โพสโดย วันที่ 2014-11-13 00:00:00    เปิดดู 3774 ครั้ง