สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
   ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ประกาศ ! ผลสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 3/2555 (รอบที่ 1)


  File Attach

แบบสกภ๕.doc
ประกาศผลสอบความรู้ฯครั้งที่-3-55(รอบที่1).pdf
โพสโดย วันที่ 2012-11-28 00:00:00    เปิดดู 3304 ครั้ง