สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
   ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ร่วมมือกันเพื่องานกายภาพบําบัดก้าวไกล ! ขอเชิญพี่น้องชาวกายภาพบําบัดทุกท่านให้ความร่วมมือในการสำรวจข้อมูลนักกายภาพบำบัด เพื่อใช้ในการวางแผนและทำงานด้านกำลังคนของสภาฯและงานกายภาพบําบัด

เรียนพี่น้องนักกายภาพบำบัด

สภากายภาพบำบัดได้เริ่มสำรวจข้อมูลนักกายภาพบำบัดในจังหวัดตั้งแต่มีนาคม 2555 ถึงวันนี้เรายังมีจังหวัดที่ยังไม่มีข้อมูลเลยหรือมีน้อยมากรวม 24 จังหวัด

ภาคกลาง ได้แก่ กรุงเทพ นนทบุรี สมุทรปราการ อ่างทอง

ภาคตะวันออก ได้แก่จันทบุรี  ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  ตราด  ระยอง  ปราจีนบุรี  สระแก้ว

ภาคใต้ ได้แก่ ชุมพร  พังงา  พัทลุง  ระนอง

ภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่  พะเยา  แพร่  ลำพูน  อุตรดิตถ์  เพชรบูรณ์  กำแพงเพชร  พิจิตร

ภาคเหนือ ได้แก่ หนองบัวลำภู

ส่วนจังหวัดอื่นๆ หลายจังหวัดน่าจะยังไม่ครบ

จึงขอพี่ๆน้องๆนักกายภาพบำบัดช่วยกันเติมข้อมูล เพื่อใช้ในการวางแผนและทำงานด้านกำลังคนของสภาฯ โดยเฉพาะการขอตำแหน่ง การสะท้อนปัญหาการกระจาย  การธำรงรักษา และการคาดการณ์ความต้องการกำลังคนนักกายภาพบำบัด ซึ่งกำลังดำเนินอยู่อย่างเข้มข้น

ช่วยกันเติมข้อมูลเท่าที่ท่านทราบด้วยเถิดค่ะ โปรดอย่านึกรำคาญว่าทำแล้วทำอีกหรือเพิกเฉย เราใช้ตรวจสอบกับข้อมูลแหล่งอื่นเช่นในกระทรวงซึ่งไม่ค่อยเป็นปัจจุบันนัก หากไม่มีข้อมูล เราจะพูดอะไรก็ไม่หนักแน่น แสดงให้เห็นว่าเราไม่ร่วมมือร่วมใจกัน และไม่มีพลังต่อรองใดๆ

หากต้องการช่วยกรุณาแจ้ง e-mail address มาที่  [email protected] เพื่อจะส่งไฟล์ update ล่าสุดของจังหวัดของท่านเพื่อเพิ่มข้อมูล

ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะ

ขอบพระคุณทุกท่านค่ะ

มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์ 

นายกสภากายภาพบำบัด

4 มิถุนายน 2555


  File Attach

ข้อมูลที่ทางสภากายภาพบําบัดมีอยู่.xls
โพสโดย วันที่ 2012-06-06 00:00:00    เปิดดู 3468 ครั้ง