สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
   ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 3/2552


  File Attach

แบบสกภ๕(คำขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต).doc
คำชี้แจงเพิ่มเติม.pdf
ประกาศผลสอบ.pdf
แบบฟอร์มขอเลื่อนสอบ.pdf
แบบฟอร์มหนังสือขอทราบผลคะแนนสอบ.pdf
โพสโดย กันต์ดนัย กิตติญาณ วันที่ 2009-11-17 00:00:00    เปิดดู 4061 ครั้ง