สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
   ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

รับสมัครสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดครั้งที่ 2/2552


สมัครสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดครั้งที่ 2/2552
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา


  File Attach

คำชี้แจงการสมัครสอบความรู้ฯ.pdf
แบบสกภ๑.doc
แบบสกภ๓.doc
แบบสกภ๙.doc
ใบรับรองแพทย์เพื่อเป็นสมาชิก.doc
ประกาศรับสมัครสอบความรู้ฯ2-52.pdf
โพสโดย วันที่ 2009-05-19 00:00:00    เปิดดู 3139 ครั้ง