สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
   ประกาศผลสอบ

ประกาศผลสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ กายภาพบำบัด ครั้งที่ 1/2552


  File Attach

คำชี้แจงผู้ขึ้นทะเบียนฯ1-52.pdf
ประกาศผลสอบความรู้ฯ1-52.pdf
แบบสกภ๕.doc
โพสโดย วันที่ 2009-05-18 00:00:00    เปิดดู 6527 ครั้ง