สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
   ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 1/2552

รายชื่อและรายละเอียดตามที่ได้แนบมา


  File Attach

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ1-52.pdf
รายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ1-52.pdf
โพสโดย วันที่ 2009-04-21 00:00:00    เปิดดู 5072 ครั้ง