สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
   ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเรียนเชิญท่าน เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติคล้ายวันสถาปนาคณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล ครบรอบ 60 ปี วันที่ 5-6 มิถุนายน 2568

เนื่องด้วย คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเรียนเชิญท่าน เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติคล้ายวันสถาปนาคณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล ครบรอบ 60 ปี วันที่ 5-6 มิถุนายน 2568

        ในหัวข้อ 'สุขภาวะดีอย่างยั่งยืน: มุมมองระดับสากลทางกายภาพบำบัดผ่านความก้าวหน้า 60 ปี (Sustainable Well-being: Global Perspectives of Physical Therapy through 60 Years Advancements)'

* ประชุมวิชาการหลากหลายสาขาด้วยองค์ความรู้ที่ทันสมัย 

* การประชุมวิจัยทางกายภาพบำบัดระดับนานาชาติ 2025
International Physical Therapy Research Symposium 2025

*  งานประชุมวิชาการทางกายภาพบำบัดระหว่างสถาบัน ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 14
The 14th Physical Therapy Symposium, 14th PTS

* งานคืนสู่เหย้า

*Mark your calendar แล้วพบกัน 5-6 มิถุนายน 2568 

Cinque Terre

Cinque Terre


  File Attach

โพสโดย admin วันที่ 2024-06-19 09:19:29    เปิดดู 155 ครั้ง