สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
   ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท

เนื่องด้วยคณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2567

---รายละเอียดตามเอกสารแนบ---


  File Attach

459.pdf
โพสโดย admin วันที่ 2024-05-20 14:10:24    เปิดดู 229 ครั้ง