สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
   ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ขอเชิญประชุมคัดเลือกเพื่อเป็นกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 วาระ พ.ศ.2567-2571

 เนื่องด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ขอเชิญประชุมคัดเลือกเพื่อเป็นกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 วาระ พ.ศ.2567-2571 ในวันที่ 26 มีนาคม 267 เวลา 09.00-16.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ายละเอียดตามเอกสารแนบ


  File Attach

241.pdf
โพสโดย admin วันที่ 2024-03-14 11:16:05    เปิดดู 401 ครั้ง