สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
   ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการครบรอบ 28 ปี คณะสหเวชศาสตร์ Care for Health Make a Better Society

     เนื่องด้วยคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการครบรอบ 28 ปี คณะสหเวชศาสตร์ Care for Health Make a Better Society ในระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ


  File Attach

212.pdf
โพสโดย admin วันที่ 2024-03-07 11:35:29    เปิดดู 451 ครั้ง