สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
 Menu 1.ประวัติสภาฯ 2.คณะกรรมการ/ที่ปรึกษา 3.โครงสร้างองค์กร 4.วิสัยทัศน์/พันธกิจ 5.พ.ร.บ./กฎหมาย 6.ประกาศผลสอบ 7.เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง 8.การรับรองปริญญา 9.เครือข่ายกายภาพบำบัด 10.สำนักงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด 11.สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 12.: แหล่งการเรียนรู้ :. 13.: HA Forum :. 14.แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ 15.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2563 16.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2564 17.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2565 18.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2566 19.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2567 20.Link ที่เกี่ยวข้อง 21.PT Association 22.แบบฟอร์มการร้องเรียนและการขอคำปรึกษา 23.E-learning ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 24.FAQ การต่ออายุใบอนุญาตฯ 25.ราชวิทยาลัยกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

Line Official สภากายภาพบำบัด
   ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะสหเวชศาสตร์ ม.นเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาควิชากายภาพบำบัด

      เนื่องด้วย คณะสหเวชศาสตร์ ม.นเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาควิชากายภาพบำบัด ในวันที่ 4 - 5 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารและบริการ คณะสหเวชศาสตร์ ม.นเรศวร ในการนี้ คณะสหเวชศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้สนใจสมัครอบรม ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ลิงก์รับสมัคร (ดาวน์โหลดเอกสารและสมัครได้ที่นี่ https://bit.ly/3vMgwvZ

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)


  File Attach

121_02198.pdf
โพสโดย admin วันที่ 2024-02-09 12:16:06    เปิดดู 219 ครั้ง