สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
 Menu 1.ประวัติสภาฯ 2.คณะกรรมการ/ที่ปรึกษา 3.โครงสร้างองค์กร 4.วิสัยทัศน์/พันธกิจ 5.พ.ร.บ./กฎหมาย 6.ประกาศผลสอบ 7.เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง 8.การรับรองปริญญา 9.เครือข่ายกายภาพบำบัด 10.สำนักงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด 11.สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 12.: แหล่งการเรียนรู้ :. 13.: HA Forum :. 14.แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ 15.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2563 16.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2564 17.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2565 18.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2566 19.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2567 20.Link ที่เกี่ยวข้อง 21.PT Association 22.แบบฟอร์มการร้องเรียนและการขอคำปรึกษา 23.E-learning ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 24.FAQ การต่ออายุใบอนุญาตฯ 25.ราชวิทยาลัยกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

Line Official สภากายภาพบำบัด
   ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมงานวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ ปี2567 ภายใต้คำขวัญ “กายภาพบำบัดเพื่อสุขภาพผู้สูงวัย ก้าวเดินมั่นใจ ไม่ปวด ไม่ล้ม”

สภากายภาพบำบัดขอขอบคุณนักกายภาพบำบัดทั่วประเทศในความร่วมมือร่วมใจจัดงานวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ ปี2567 ในวันที่ 20 มกราคม2567 ภายใต้คำขวัญ”กายภาพบำบัดเพื่อสุขภาพผู้สูงวัย ก้าวเดินมั่นใจ ไม่ปวด ไม่ล้ม”


  File Attach

IMG_9626.jpeg
IMG_9625.jpeg
IMG_9624.jpeg
IMG_9623.jpeg
IMG_9622.jpeg
IMG_9621.jpeg
IMG_9620.jpeg
IMG_9618.jpeg
IMG_9617.jpeg
IMG_9616.jpeg
IMG_9615.jpeg
IMG_9614.jpeg
IMG_9613.jpeg
IMG_9612.jpeg
IMG_9611.jpeg
IMG_9610.jpeg
IMG_9609.jpeg
IMG_9608.jpeg
IMG_9607.jpeg
IMG_9606.jpeg
IMG_9605.jpeg
IMG_9604.jpeg
IMG_9603.jpeg
IMG_9602.jpeg
IMG_9601.jpeg
IMG_9600.jpeg
IMG_9599.jpeg
IMG_9598.jpeg
IMG_9597.jpeg
IMG_9596.jpeg
IMG_9595.jpeg
IMG_9594.jpeg
IMG_9593.jpeg
IMG_9592.jpeg
IMG_9591.jpeg
IMG_9590.jpeg
IMG_9589.jpeg
IMG_9588.jpeg
IMG_9587.jpeg
IMG_9586.jpeg
IMG_9585.jpeg
IMG_9584.jpeg
IMG_9583.jpeg
IMG_9582.jpeg
IMG_9581.jpeg
IMG_9580.jpeg
IMG_9579.jpeg
IMG_9578.jpeg
IMG_9577.jpeg
IMG_9576.jpeg
IMG_9575.jpeg
IMG_9574.jpeg
IMG_9573.jpeg
IMG_9572.jpeg
IMG_9571.jpeg
IMG_9570.jpeg
IMG_9569.jpeg
IMG_9568.jpeg
IMG_9567.jpeg
IMG_9566.jpeg
IMG_9557.jpeg
IMG_9558.jpeg
IMG_9561.jpeg
IMG_9560.jpeg
IMG_9559.jpeg
IMG_9562.jpeg
IMG_9563.jpeg
IMG_9564.jpeg
IMG_9565.jpeg
IMG_9643.jpeg
IMG_9642.jpeg
IMG_9641.jpeg
IMG_9640.jpeg
IMG_9639.jpeg
IMG_9638.jpeg
IMG_9637.jpeg
IMG_9636.jpeg
IMG_9635.jpeg
IMG_9634.jpeg
IMG_9633.jpeg
IMG_9632.jpeg
IMG_9631.jpeg
IMG_9630.jpeg
IMG_9629.jpeg
IMG_9628.jpeg
IMG_0348.jpeg
IMG_0342.jpeg
IMG_0337.jpeg
IMG_0336.jpeg
IMG_0331.jpeg
IMG_0328.jpeg
IMG_0327.jpeg
IMG_0326.jpeg
IMG_0325.jpeg
IMG_0324.jpeg
IMG_0323.jpeg
IMG_0322.jpeg
IMG_0321.jpeg
IMG_0320.jpeg
IMG_0319.jpeg
IMG_0318.jpeg
IMG_0317.jpeg
IMG_0316.jpeg
IMG_0315.jpeg
IMG_0314.jpeg
IMG_0288.jpeg
IMG_0287.jpeg
IMG_0286.jpeg
IMG_0285.jpeg
IMG_0284.jpeg
IMG_0283.jpeg
IMG_0282.jpeg
IMG_0281.jpeg
IMG_0280.jpeg
IMG_0279.jpeg
IMG_0278.jpeg
IMG_0276.jpeg
IMG_0274.jpeg
IMG_0273.jpeg
IMG_0272.jpeg
IMG_0271.jpeg
IMG_0270.jpeg
IMG_0269.jpeg
IMG_0268.jpeg
IMG_0267.jpeg
โพสโดย sirirat วันที่ 2024-01-22 19:29:19    เปิดดู 611 ครั้ง