สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
 Menu 1.ประวัติสภาฯ 2.คณะกรรมการ/ที่ปรึกษา 3.โครงสร้างองค์กร 4.วิสัยทัศน์/พันธกิจ 5.พ.ร.บ./กฎหมาย 6.ประกาศผลสอบ 7.เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง 8.การรับรองปริญญา 9.เครือข่ายกายภาพบำบัด 10.สำนักงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด 11.สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 12.: แหล่งการเรียนรู้ :. 13.: HA Forum :. 14.แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ 15.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2563 16.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2564 17.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2565 18.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2566 19.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2567 20.Link ที่เกี่ยวข้อง 21.PT Association 22.แบบฟอร์มการร้องเรียนและการขอคำปรึกษา 23.E-learning ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 24.FAQ การต่ออายุใบอนุญาตฯ 25.ราชวิทยาลัยกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

Line Official สภากายภาพบำบัด
   ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมควบคุมโรคเปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ

         เนื่องด้วยกรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ นายแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันราชประชาสมาสัย) พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันบำราศนราดูร) พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันราชประชาสมาสัย) นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ เภสัชกรปฏิบัติการ เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน ผู้ที่สนใจสมัครได้ทางอินเตอน์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2566 โดยเสียค่าธรรมเนียมการสมัครตำแหน่งละ 230 บาท โดยสามารถดาวโหลดประกาศรับสมัครได้ทาง QR Code ท้ายหนังสือนี้  รายละเอียดตามเอกสารเอกสารแนบ


  File Attach

1192_27112566.pdf
โพสโดย admin วันที่ 2023-11-29 14:56:28    เปิดดู 448 ครั้ง