สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
 Menu 1.ประวัติสภาฯ 2.คณะกรรมการ/ที่ปรึกษา 3.โครงสร้างองค์กร 4.วิสัยทัศน์/พันธกิจ 5.พ.ร.บ./กฎหมาย 6.ประกาศผลสอบ 7.เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง 8.การรับรองปริญญา 9.เครือข่ายกายภาพบำบัด 10.สำนักงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด 11.สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 12.: แหล่งการเรียนรู้ :. 13.: HA Forum :. 14.แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ 15.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2563 16.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2564 17.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2565 18.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2566 19.Link ที่เกี่ยวข้อง 20.PT Association 21.แบบฟอร์มการร้องเรียนและการขอคำปรึกษา 22.E-learning ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 23.FAQ การต่ออายุใบอนุญาตฯ 24.ราชวิทยาลัยกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

Line Official สภากายภาพบำบัด
   ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ประกาศ! ผลสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 3/2566(ฉบับใหม่)

ติดต่อสอบถามงานจัดสอบความรู้ โทร. 02-580-5748

ติดต่อสอบถามงานขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด โทร. 02-580-5752

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre


  File Attach

New-ประกาศผลสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 3-2566(ฉบับใหม่).pdf
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯครั้ง3-2566.pdf
แบบฟอร์มหนังสือขอทราบผลคะแนนสอบครั้งที่3-2566.pdf
โพสโดย admin วันที่ 2023-10-06 10:46:24    เปิดดู 2411 ครั้ง