สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
   ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ประกาศ! ผลสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 3/2566(ฉบับใหม่)

ติดต่อสอบถามงานจัดสอบความรู้ โทร. 02-580-5748

ติดต่อสอบถามงานขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด โทร. 02-580-5752

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre


  File Attach

New-ประกาศผลสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 3-2566(ฉบับใหม่).pdf
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯครั้ง3-2566.pdf
แบบฟอร์มหนังสือขอทราบผลคะแนนสอบครั้งที่3-2566.pdf
โพสโดย admin วันที่ 2023-10-06 10:46:24    เปิดดู 3209 ครั้ง