สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
   ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโลก

         เนื่องด้วยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโลก ในวันที่ 17 กันยายน 2566 เวลา 
ณ ห้องอัศวินแกรนด์บอลรูม บี-ซี ชั้น 4 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ลงทะเบียนที่นี่ --> click

หรือ Link ข้างล่างนี้

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=4nh2ggUt20WdDRNxHcN3wKExYy0d4TpHnbHoJLEN0HZUM0EzTTZLOEROMU9SNk1RVU05NENFV1RKVy4u&origin=QRCode


  File Attach

639_004289.pdf
โพสโดย admin วันที่ 2023-08-08 15:09:43    เปิดดู 619 ครั้ง