สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
 Menu 1.ประวัติสภาฯ 2.คณะกรรมการ/ที่ปรึกษา 3.โครงสร้างองค์กร 4.วิสัยทัศน์/พันธกิจ 5.พ.ร.บ./กฎหมาย 6.ประกาศผลสอบ 7.เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง 8.การรับรองปริญญา 9.เครือข่ายกายภาพบำบัด 10.สำนักงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด 11.สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 12.: แหล่งการเรียนรู้ :. 13.: HA Forum :. 14.แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ 15.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2563 16.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2564 17.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2565 18.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2566 19.Link ที่เกี่ยวข้อง 20.PT Association 21.แบบฟอร์มการร้องเรียนและการขอคำปรึกษา 22.E-learning ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 23.FAQ การต่ออายุใบอนุญาตฯ 24.ราชวิทยาลัยกายภาพบำบำบัดแห่งประเทศไทย

Line Official สภากายภาพบำบัด
   ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโลก

         เนื่องด้วยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโลก ในวันที่ 17 กันยายน 2566 เวลา 
ณ ห้องอัศวินแกรนด์บอลรูม บี-ซี ชั้น 4 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ลงทะเบียนที่นี่ --> click

หรือ Link ข้างล่างนี้

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=4nh2ggUt20WdDRNxHcN3wKExYy0d4TpHnbHoJLEN0HZUM0EzTTZLOEROMU9SNk1RVU05NENFV1RKVy4u&origin=QRCode


  File Attach

639_004289.pdf
โพสโดย admin วันที่ 2023-08-08 15:09:43    เปิดดู 146 ครั้ง