สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
   ข่าวประชาสัมพันธ์

ขออนุมัติยกเว้นการวางหลักประกันสัญญา สำหรับคลินิกกายภาพบำบัดชุมชนอบอุ่นที่เข้าร่วมเป็นหน่วยจัดบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

      เนื่องด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพ ส่งหนังสือขออนุุมัติยกเว้นการวางหลักประกันสัญญา สำหรับคลินิกกายภาพบำบัดชุมชนอบอุ่นที่เข้าร่วมเป็นหน่วยจัดบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 


-รายละเอียดตามเอกสารแนบ-


  File Attach

483_004063.pdf
โพสโดย admin วันที่ 2023-07-03 11:12:30    เปิดดู 629 ครั้ง