สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
   ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

คำพิพากษา คดีหมายเลขแดงที่ อ.245/2566 เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย


  File Attach

8 ศาลปกครองสูงสุด-คำพิพากษา อ.245.2566 (23 มีค 66)-2.pdf
โพสโดย admin วันที่ 2023-06-26 18:31:51    เปิดดู 1223 ครั้ง