สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
 Menu 1.ประวัติสภาฯ 2.คณะกรรมการ/ที่ปรึกษา 3.โครงสร้างองค์กร 4.วิสัยทัศน์/พันธกิจ 5.พ.ร.บ./กฎหมาย 6.ประกาศผลสอบ 7.เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง 8.การรับรองปริญญา 9.เครือข่ายกายภาพบำบัด 10.สำนักงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด 11.สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 12.: แหล่งการเรียนรู้ :. 13.: HA Forum :. 14.แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ 15.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2563 16.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2564 17.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2565 18.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2566 19.Link ที่เกี่ยวข้อง 20.PT Association 21.แบบฟอร์มการร้องเรียนและการขอคำปรึกษา 22.E-learning ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 23.FAQ การต่ออายุใบอนุญาตฯ 24.ราชวิทยาลัยกายภาพบำบำบัดแห่งประเทศไทย

Line Official สภากายภาพบำบัด
   ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ประกาศ! รับสมัครเจ้าหน้าที่สภากายภาพบำบัด ตำแหน่ง บัญชี-การเงิน

        ด้วยสภากายภาพบำบัด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน ประจำสำนักงานเลขาธิการสภากายภาพบำบัด  จำนวน 1 ตำแหน่ง


         รับสมัคร      ตั้งแต่วันที่  17 มีนาคม – 7 เมษายน  2566   ในวันและเวลาราชการ

  สอบวัดผล    วันที่ 12 เมษายน 2566
  
  สถานที่สอบ  สำนักงานสภากายภาพบำบัด ชั้น 7 อาคารมหิตลาธิเบศร กระทรวงสาธารณสุข  

        สอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์

-สอบปฏิบัติ พิมพ์หนังสือราชการ ถอดเทปการประชุม การใช้งาน google drive และงานโปรแกรม EXCEL  

- สอบสัมภาษณ์   เกี่ยวกับประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา


ประกาศผล    วันที่ 19 เมษายน 2566


เริ่มปฏิบัติงาน   วันที่ 1 พฤษภาคม2566


  File Attach

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สภากายภาพบำบัดตำแหน่งบัญชี-การเงิน.pdf
โพสโดย Thanaporn วันที่ 2023-03-16 15:29:05    เปิดดู 577 ครั้ง