สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
   ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญคณาจารย์กายภาพบำบัดและนักกายภาพบำบัดทั่วไป เข้าร่วมเป็นผู้พิจารณาข้อสอบวิชาชีพกายภาพบำบัดผ่านระบบออนไลน์

ประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญคณาจารย์กายภาพบำบัดและนักกายภาพบำบัดทั่วไป เข้าร่วมเป็นผู้พิจารณาข้อสอบกายภาพบำบัดผ่านระบบออนไลน์  

*ผู้พิจารณาข้อสอบ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้  
1) เป็นอาจารย์กายภาพบำบัด และ/หรือนักกายภาพบำบัดที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด ประเทศไทย
 
2) มีประสบการณ์สอน และ/หรือประสบการณ์ทำงานทางคลินิกอย่างน้อย 10 ปี  
  
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงได้ที่ https://testsuite.ptcounc.or.th/ ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 30 มีนาคม 2566 

ทั้งนี้ สภากายภาพบำบัดจะแจ้งยืนยันความจำนงของผู้สมัครภายในวันที่ 15 เมษายน 2566 หากมีข้อสงสัยประการใด ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ [email protected]

Cinque Terre


  File Attach

รับสมัครผู้พิจารณาข้อสอบ 66.png
โพสโดย Thanaporn วันที่ 2023-02-14 15:55:44    เปิดดู 945 ครั้ง