สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
 Menu 1.ประวัติสภาฯ 2.คณะกรรมการ/ที่ปรึกษา 3.โครงสร้างองค์กร 4.วิสัยทัศน์/พันธกิจ 5.พ.ร.บ./กฎหมาย 6.ประกาศผลสอบ 7.เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง 8.การรับรองปริญญา 9.เครือข่ายกายภาพบำบัด 10.สำนักงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด 11.สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 12.: แหล่งการเรียนรู้ :. 13.: HA Forum :. 14.แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ 15.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2563 16.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2564 17.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2565 18.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2566 19.Link ที่เกี่ยวข้อง 20.PT Association 21.แบบฟอร์มการร้องเรียนและการขอคำปรึกษา 22.E-learning ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 23.FAQ การต่ออายุใบอนุญาตฯ 24.ราชวิทยาลัยกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

Line Official สภากายภาพบำบัด
   ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญคณาจารย์กายภาพบำบัดและนักกายภาพบำบัดทั่วไป เข้าร่วมเป็นผู้ออกข้อสอบวิชาชีพกายภาพบำบัดผ่านระบบออนไลน์

ประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญคณาจารย์กายภาพบำบัดและนักกายภาพบำบัดทั่วไป เข้าร่วมเป็นผู้ออกข้อสอบวิชาชีพกายภาพบำบัดผ่านระบบออนไลน์  
  
**ผู้ออกข้อสอบ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) เป็นอาจารย์กายภาพบำบัด และ/หรือนักกายภาพบำบัดที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด ประเทศไทย

2) มีประสบการณ์สอน และ/หรือประสบการณ์ทำงานทางคลินิกอย่างน้อย 5 ปี  

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงได้ที่ https://testsuite.ptcounc.or.th/ ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 30 มีนาคม 2566 

ทั้งนี้ สภากายภาพบำบัดจะแจ้งยืนยันความจำนงของผู้สมัครภายในวันที่ 15 เมษายน 2566 หากมีข้อสงสัยประการใด ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ [email protected]

Cinque Terre


  File Attach

รับสมัครผู้ออกข้อสอบ 66.png
โพสโดย Thanaporn วันที่ 2023-02-14 15:46:54    เปิดดู 605 ครั้ง