สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
   ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือผู้บริหารทุกหน่วยงาน แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักการสาธารณสุขดีเด่นรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี พ.ศ. 2566

       เนื่องด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือผู้บริหารทุกหน่วยงาน แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักการสาธารณสุขดีเด่นรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี พ.ศ. 2566 รายละเอียดตาม QR Code ท้ายหนังสือนี้ และที่เว็บไซต์กองตรวจราชการ : http://bie.moph.go.th 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ


  File Attach

51_003334.pdf
โพสโดย admin วันที่ 2023-01-24 14:58:54    เปิดดู 909 ครั้ง