สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
 Menu 1.ประวัติสภาฯ 2.คณะกรรมการ/ที่ปรึกษา 3.โครงสร้างองค์กร 4.วิสัยทัศน์/พันธกิจ 5.พ.ร.บ./กฎหมาย 6.ประกาศผลสอบ 7.เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง 8.การรับรองปริญญา 9.เครือข่ายกายภาพบำบัด 10.สำนักงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด 11.สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 12.: แหล่งการเรียนรู้ :. 13.: HA Forum :. 14.แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ 15.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2563 16.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2564 17.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2565 18.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2566 19.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2567 20.Link ที่เกี่ยวข้อง 21.PT Association 22.แบบฟอร์มการร้องเรียนและการขอคำปรึกษา 23.E-learning ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 24.FAQ การต่ออายุใบอนุญาตฯ 25.ราชวิทยาลัยกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

Line Official สภากายภาพบำบัด
   ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Vestibular Rehabilitation for Physical Therapist

     คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Vestibular Rehabilitation for Physical Therapist ในรูปแบบ : Zoom Webinar + Onsite Workshop ระหว่างวันที่ 17 และ 24 มี.ค. 66 ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โดยผู้เข้ารับการอบรม จะได้รับคะแนนจากสภากายภาพบำบัด ดังนี้
  • 17 มี.ค. 66 Zoom Webinar 6 คะแนน
  • 17 และ 24 มี.ค. 66 Zoom Webinar + Onsite Workshop 12 คะแนน

อัตราค่าลงทะเบียน 
  • Webinar 17 มี.ค. 66 : นักกายภาพบำบัดโครงการกายภาพบำบัดชุมชน สปสช. และ นักกายภาพบำบัดผู้เป็นผู้คุมฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกหรือ clinical instructors - 750 บาท
  • Webinar 17 มี.ค. 66 : นักกายภาพบำบัดโครงการกายภาพบำบัดชุมชน สปสช. และ นักกายภาพบำบัดผู้เป็นผู้คุมฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกหรือ clinical instructors - 750 บาท
  • Webinar 17 มี.ค. 66 : นักศึกษาปัจจุบันหรือศิษย์เก่าของคณะกายภาพบำบัดมหิดล - 750 บาท
  • Webinar 17 มี.ค. 66 : นักกายภาพบำบัด/บุคลากรทางการแพทยจากหน่วยงานภายนอก - 1,500 บาท
  • อบรมภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ 17 และ 24 มี.ค. 66 : นักศึกษาปัจจุบันหรือศิษย์เก่าของคณะกายภาพบำบัดมหิดล - 2,500 บาท
  • อบรมภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ 17 และ 24 มี.ค. 66 : นักกายภาพบำบัด/บุคลากรทางการแพทย์ จากหน่วยงานภายนอก - 5,000 บาท
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ คุณธนีพร โทร. 080-6499192 
(กรุณาติดต่อในเวลาราชการ) หรือ สามารถ Inbox สอบถามทางเพจ https://www.facebook.com/PTMUAcademicServices/

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครออนไลน์ได้ที่ https://pt.mahidol.ac.th/conference/vestibular/

Cinque Terre

Cinque Terre


  File Attach

หนังสือเชิญ Vestibular Rehabilitation for Physical Therapist.pdf
โพสโดย admin วันที่ 2022-12-20 17:32:52    เปิดดู 854 ครั้ง