โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ


ปฏิทินกิจกรรมประจำปี


                 

 

                 

 

                 

 

                 

 

                 

 

                 

หลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรอง


 ประชาสัมพันธ์
 ประกาศและข้อบังคับ

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการศึกษาต่อนเนื่อง (วาระปี พ.ศ. 2566-2569) คำสั่งที่ 17/2566

โพสโดย taksapron วันที่ 2023-05-22 09:23:47    เปิดดู 1,156 ครั้ง

ประกาศสภากายภาพบำบัด เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการกำหนดหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องของ กิจกรรมประเภทที่ ๑ กรณีการเข้าร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕

โพสโดย taksapron วันที่ 2022-05-26 10:09:13    เปิดดู 1,174 ครั้ง

ประกาศสภากายภาพบำบัด เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการกำหนดหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องของ กิจกรรมประเภทที่ ๕ กรณีการเข้าร่วมกิจกรรมให้บริการแก่บุคคล กลุ่มบุคคล ที่ติดเชื้อ หรือที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) พ.ศ. ๒๕๖๕

โพสโดย taksapron วันที่ 2022-05-26 10:16:27    เปิดดู 867 ครั้ง

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

โพสโดย admin วันที่ 2021-10-11 09:27:34    เปิดดู 3,144 ครั้ง

ข้อบังคับสภากายภาพบำบด ว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. ๒๕๕๑

โพสโดย admin วันที่ 2021-09-30 00:48:16    เปิดดู 1,428 ครั้ง

ประกาศสภากายภาพบำบัดเรื่อง การรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่อง การรับรองหลักสูตร กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง และการกำหนดหน่วยคะแนน พ.ศ. ๒๕๕๖

โพสโดย admin วันที่ 2021-09-30 00:48:04    เปิดดู 1,397 ครั้ง

ประกาศสภากายภาพบำบัดเรื่อง ค่าธรรมเนียมการรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่อง การรับรองหลักสูตรและกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง พ.ศ. ๒๕๖๐

โพสโดย admin วันที่ 2021-09-30 00:47:43    เปิดดู 1,397 ครั้ง

ประกาศสภากายภาพบำบัดเรื่อง การรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่อง การรับรองหลักสูตร กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง และการกำหนดหน่วยคะแนน พ.ศ. ๒๕๖๐

โพสโดย admin วันที่ 2021-09-30 00:47:28    เปิดดู 1,241 ครั้ง

ประกาศสภากายภาพบำบัดเรื่อง การรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่อง การรับรองหลักสูตร กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง และการกำหนดหน่วยคะแนน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

โพสโดย admin วันที่ 2021-09-30 00:46:59    เปิดดู 1,547 ครั้ง

 

JSP Page

สภากายภาพบำบัด ตั้งอยู่ที่ 88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.083-859-2312