ประกาศและข้อบังคับ

ประกาศสภากายภาพบำบัดเรื่อง ค่าธรรมเนียมการรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่อง การรับรองหลักสูตรและกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง พ.ศ. ๒๕๖๐


 File Attach

3.ประกาศ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่องฯ พ.ศ. 2560.pdf
โพสโดย admin วันที่ 2021-09-30 00:47:43    เปิดดู 1316 ครั้ง

 

JSP Page

 


สภากายภาพบำบัด ตั้งอยู่ที่ 88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.083-859-2312