ประกาศและข้อบังคับ

ประกาศสภากายภาพบำบัด เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการกำหนดหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องของ กิจกรรมประเภทที่ ๑ กรณีการเข้าร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ File Attach

ประกาศสภากายภาพบำบัด เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการกำหนดหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องของกิจกรรมประเภทที่ 1 กรณีการเข้าร่วมกิจกรรมประชุมวิชา.pdf
โพสโดย taksapron วันที่ 2022-05-26 10:09:13    เปิดดู 1174 ครั้ง

 

JSP Page

 


สภากายภาพบำบัด ตั้งอยู่ที่ 88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.083-859-2312