โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ


ปฏิทินกิจกรรมประจำปี


                 

 

                 

 

                 

 

                 

 

                 

 

                 

                 

 

                 

 

                 

 

                 

 

                 

 

                 

                 

 

                 

 

                 

 

                 

 

                 

 

                 

หลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรอง


 ประกาศและข้อบังคับ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

โพสโดย admin วันที่ 2021-10-11 09:27:34    เปิดดู 731 ครั้ง

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์การศึกษาต่อนเนื่อง คำสั่งที่ 17/2564

โพสโดย admin วันที่ 2021-10-11 09:23:47    เปิดดู 692 ครั้ง

ข้อบังคับสภากายภาพบำบด ว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. ๒๕๕๑

โพสโดย admin วันที่ 2021-09-30 00:48:16    เปิดดู 335 ครั้ง

ประกาศสภากายภาพบำบัดเรื่อง การรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่อง การรับรองหลักสูตร กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง และการกำหนดหน่วยคะแนน พ.ศ. ๒๕๕๖

โพสโดย admin วันที่ 2021-09-30 00:48:04    เปิดดู 300 ครั้ง

ประกาศสภากายภาพบำบัดเรื่อง ค่าธรรมเนียมการรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่อง การรับรองหลักสูตรและกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง พ.ศ. ๒๕๖๐

โพสโดย admin วันที่ 2021-09-30 00:47:43    เปิดดู 259 ครั้ง

ประกาศสภากายภาพบำบัดเรื่อง การรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่อง การรับรองหลักสูตร กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง และการกำหนดหน่วยคะแนน พ.ศ. ๒๕๖๐

โพสโดย admin วันที่ 2021-09-30 00:47:28    เปิดดู 329 ครั้ง

ประกาศสภากายภาพบำบัดเรื่อง การรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่อง การรับรองหลักสูตร กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง และการกำหนดหน่วยคะแนน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

โพสโดย admin วันที่ 2021-09-30 00:46:59    เปิดดู 286 ครั้ง

 

JSP Page

สภากายภาพบำบัด ตั้งอยู่ที่ 88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.083-859-2312