ประกาศและข้อบังคับ

ประกาศสภากายภาพบำบัดเรื่อง การรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่อง การรับรองหลักสูตร กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง และการกำหนดหน่วยคะแนน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑


 File Attach

1.ประกาศสภากายภาพบำบัด เรื่อง การรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่องฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561.pdf
โพสโดย admin วันที่ 2021-09-30 00:46:59    เปิดดู 1650 ครั้ง

 

JSP Page

 


สภากายภาพบำบัด ตั้งอยู่ที่ 88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.083-859-2312