ประกาศและข้อบังคับ

ประกาศสภากายภาพบำบัด เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการกำหนดหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องของ กิจกรรมประเภทที่ ๕ กรณีการเข้าร่วมกิจกรรมให้บริการแก่บุคคล กลุ่มบุคคล ที่ติดเชื้อ หรือที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) พ.ศ. ๒๕๖๕ File Attach

ประกาศสภากายภาพบำบัด เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการกำหนดหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องของ กิจกรรมประเภทที่ 5 กรณีการเข้าร่วมกิจกรรมให้บริการ แก่บุคคล กลุ่มบุคคลที่ติดเชื้อหรือที่มีความเส.pdf
โพสโดย taksapron วันที่ 2022-05-26 10:16:27    เปิดดู 960 ครั้ง

 

JSP Page

 


สภากายภาพบำบัด ตั้งอยู่ที่ 88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.083-859-2312