ติดต่อเรา

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสภากายภาพบำบัด.

            ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสภากายภาพบำบัด ตั้งอยู่ที่ 88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

Center of Physical Therapy Continuing Education.

            88/19, Moo 4, 7th Floor, Professional Council Building Ministry of Public Health, Talat Khwan Subdistrict, Mueang Nonthaburi District, Nonthaburi Province 11000

 

ติดต่อสอบถาม ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสภากายภาพบำบัด

งานศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสภากายภาพบำบัด

 083-859-2312

อีเมล์ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง

 [email protected]
JSP Page

 


สภากายภาพบำบัด ตั้งอยู่ที่ 88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.083-859-2312