ประกาศและข้อบังคับ

ข้อบังคับสภากายภาพบำบด ว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. ๒๕๕๑


 File Attach

5.ข้อบังคับสภาฯ ว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่องฯ พ.ศ. 2551.pdf
โพสโดย admin วันที่ 2021-09-30 00:48:16    เปิดดู 1428 ครั้ง

 

JSP Page

 


สภากายภาพบำบัด ตั้งอยู่ที่ 88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.083-859-2312