Untitled Document
Untitled Document

นายกสภากายภาพบำบัด
กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด

 
Visitor

ตรวจสอบสถานะขึ้นทะเบียน
 
 
 
ประกาศ! ผลสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 4/2560 13/12/2017
เชิญอ่านรายละเอียดด้านใน
ประกาศ ! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 4/2560 17/11/2017
โปรดอ่านรายละเอียดด้านใน
ประกาศ! ผลสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 3/2560 10/10/2017
โปรดอ่านรายละเอียดด้านใน
ประกาศ! รับสมัครสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 4/2560 10/10/2017
โปรดอ่านรายละเอียดด้านใน
ประกาศ ! ผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ครั้งที่ 3/2560 18/09/2017
โปรดอ่านรายละเอียดด้านใน
ประกาศ ! การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน people\'s audit รุ่นที่ 22 15/12/2017
เชิญอ่านรายละเอียดด้านใน
ประกาศ ! ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ 05/12/2017
เชิญอ่านรายละเอียดด้านใน
ประกาศ ! รับสมัครนักกายภาพบำบัด อัตราจ้าง ๑ ตำแหน่ง รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธันวาคม พ.ศ.2560 30/11/2017
เชิญอ่านรายละเอียดข้างใน
ประกาศ ! รับสมัครนักกายภาพบำบัด "จบใหม่" จำนวน 1 อัตรา 29/11/2017
โปรดอ่านรายละเอียดข้างใน
ประกาศ ! รับสมัคร อบรมการบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ สำหรับ"นักกายภาพบำบัด" รุ่นที่ 2 (หลักสูตร 7 วัน) 17/11/2017
โปรดอ่านรายละเอียดด้านใน
     
 
 
คู่มือการฟื้นฟูผู้สูงอายุ หลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการอบแผ่นร้อนแก่ผู้ป่วย
การรักษาอัมพาตครึ่งท่อน
การป้องกันเข่าติดในผู้ป่วยกระดูกขาหัก
บริหารไหล่ไม่ให้ปวด ...
อันตรายจากการก้มยกของ ...

 

 

 

 
© Copyright Physical Therapy Council, Thailand. All rights reserved. 1998 - 2007