ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสภากายภาพบำบัด (E-learning)
       Center of Physical Therapy Continuing Education

 


 E-learning


***กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนเลือกหลักสูตร***

#ชื่อหลักสูตร / เอกสารโครงการ #คะแนน #เปิดลงทะเบียน #ปิดลงทะเบียน #ราคา #สมัครแล้ว/รับ
โครงการอบรมจรรยาบรรณ วิชาชีพ....ภูมิคุ้มกันสำหรับนักกายภาพบำบัด รอบที่ 2  [ 1 ]  [ 2 ] 5.00 09-11-64 09:00 น. 16-11-64 21:00 น. 500 -CLOSE-
โครงการอบรมจรรยาบรรณ วิชาชีพ....ภูมิคุ้มกันสำหรับนักกายภาพบำบัด รอบที่ 1  [ 1 ]  [ 2 ] 5.00 09-11-64 09:00 น. 15-11-64 21:00 น. 500 -CLOSE-
การส่งเสริมการเลิกบริโภคยาสูบสำหรับนักกายภาพบำบัด รุ่น 2  [ 1 ]  [ 2 ] 5.00 27-09-64 09:00 น. 28-09-64 16:00 น. 500 -CLOSE-
แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานกายภาพบำบัด (รอบที่ 2): ความท้าทายจากการระบาดของ COVID-19 3.00 13-05-64 09:00 น. 15-05-64 16:00 น. 100 -CLOSE-
แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานกายภาพบำบัด: ความท้าทายจากการระบาดของ COVID-19 3.00 10-05-64 09:00 น. 11-05-64 16:00 น. 100 -CLOSE-
การส่งเสริมการเลิกบริโภคยาสูบสำหรับนักกายภาพบำบัด รุ่น 1  [ 1 ]  [ 2 ] 5.00 10-04-64 09:00 น. 12-05-64 16:00 น. 500 -CLOSE-


***กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนเลือกหลักสูตร***

#ชื่อหลักสูตร #คะแนน #เปิดลงทะเบียน #ปิดลงทะเบียน #ราคา

 

JSP Page

สภากายภาพบำบัด ตั้งอยู่ที่ 88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000