ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประกาศ ขอเชิญนักกายภาพบำบัดที่สนใจ เข้าร่วมอบรมโครงการ
โพสโดย : admin
วันที่ 2019-04-28 20:46:58 เปิดดู 365 ครั้ง
ประกาศ เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมโครงการ กายภาพบำบัด
โพสโดย : admin
วันที่ 2019-04-28 20:18:08 เปิดดู 529 ครั้ง
ประกาศ เปิดลงทะเบียนหลักสูตรอบรม สถาบันหลัก สถาบันสมทบ
โพสโดย : admin
วันที่ 2019-04-28 19:55:33 เปิดดู 343 ครั้ง
ประกาศ เปิดรับต่ออายุนักกายภาพบำบัด ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
โพสโดย : admin
วันที่ 2019-04-28 16:02:41 เปิดดู 502 ครั้ง

แบบคำร้องขอลงทะเบียน
แบบคำร้องขอลงทะเบียนหน่วยคะแนน ณ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสภากายภาพบำบัด
บัญชีธนาคาร
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา
รายการหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรอง
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภากายภาพบำบัด เป็นองค์กรวิชาชีพตามกฎหมาย ที่มุ่งมั่นสร้างเสริมสุขภาพ คุ้มครองสิทธิด้านบริการสุขภาพของประชาชนให้ทั่วถึง ด้วยองค์ความรู้ทางกายภาพบำบัดที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
ติดต่อเจ้าหน้าที่
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง

 

JSP Page

 


สภากายภาพบำบัด ตั้งอยู่ที่ 88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000